دوره آموزش رایگان نویسندگی

در دوره آموزش رایگان نویسندگی شرکت نکنید

دوره آموزش رایگان نویسندگی به شما پیشنهاد نمی شود اگر:

  • اگر در زندگی حتی یک بار هم دست به قلم نخواهید شد.
  • اگر فکر می کنید در نویسندگی حرفه ای هستید.
  • اگر دوست ندارید اثری از خودتان به جای بگذارید.
  • اگر چیزی برای نوشتن ندارید (حتی یک خاطره).

و اگر جزو موارد بالا نیستید، چرا نباید نویسندگی را یادبگیرید؟